SARIAK LAYUNG

sariaklayung

Boleh jadi, ini program paling nyunda di 96,4 Bobotoh FM. Mang Ayi Beutik mendongéngkeun carpon pinilih yang disedikan oleh Majalah Manglé. Enya, Ayi Beutik! Aslina. Senin sampai Jumat setiap pukul 16.00 nepi ka katingali layung wé. Sekapeung belang, sekapeung bentong. Tapi mayeng.

Komentar

Luur, Nu Ieu Tos Dibaca?

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.