Aya Ku Kayungyun Lina Marlina….

lina-marlina-isteri-_373fc6f

Lina Marlina, garwana Tantan, geus nganggap biasa lamun aya bobotoh boga kahayang difoto bareng jeung anu jadi carogéna. Tapi, béda jeung si bungsuna, Nadhifa Febrialita. Sakapeung mah, cenah, sok teu pati resepeun lamun ningali anu jadi bapana aya di lingkung jelema nu teu dipikawanoh.

Lina ogé ngamaklum, geus bisa paham kumaha kondisi Tantan lamun keur diriung ku bobotoh, utamana ku para wanoja. Heuheuy deuh.. “Memang aya tangtangan, boh dina waktu bobotoh muji atawa ngalédék pamaén. Upami nuju seueur bobotoh nyuhunkeun tanda tangan biasana si bungsu sok rada camberut,” ceuk Lina basa panggih di Gelora BLA.

Ibuna Dzalikha Septialita ieu téh nyambung deui, dina mangsana aya anu ngahina atawa ngékéak performa Persib atawa Tantan, Lina ngupayakeun jadi tempat curhat. Tetep ningalikeun dukungan, ngaronjatkeun mental Tantan.

Dukungan lianna anu bisa dibaktikeun ka anu jadi salaki, nyaéta lamun Tantan tur ka luar kota. Praktis, waktu keur kulawarga teu sakumaha kepala rumah tangga ilaharna. Matak ngahaminan Tantan di Persib ogé apanan salian di lembur sorangan, waktu kumpul jeung kulawarga leuwih remen ti batan basa ngabéla tim lain.

“Ngabéla Persib tangtos janten kareueus pisan. Dukungan pastina ogé beuki ngagedur. Komo upami mulang tandang, Tantan sok hayoh nyuhunkeun pamunut atanapi koméntar ti kulawargi,” témbal Lina dareuda.  Ari urusan “tuangeun” mah Tantan teu boga anu heuseus. “Katuangan khas Sunda wé, paling sangu liwet, bari disarengan balak

Lina Marlina, garwana Tantan, geus nganggap biasa lamun aya bobotoh boga kahayang difoto bareng jeung anu jadi carogéna. Tapi, béda jeung si bungsuna, Nadhifa Febrialita. Sakapeung mah, cenah, sok teu pati resepeun lamun ningali anu jadi bapanan aya di lingkung jelema nu teu dipikawanoh.

Lina ogé ngamaklum, geus bisa paham kumaha kondisi Tantan laun keur diriung ku bobotoh, utamana ku para wanoja. Heuheuy deuh.. “Memang aya tangtangan, boh dina waktu bobotoh muji atawa ngalédék pamaén. Upami nuju seueur bobotoh nyuhunkeun tanda tangan biasana si bungsu sok rada camberut,” ceuk Lina basa panggih di Gelora BLA.

Ibuna Dzalikha Septialita ieu téh nyambung deui, dina mangsana aya anu ngahina atawa ngékéak performa Persib atawa Tantan, Lina ngupayakeun jadi tempat curhat. Tetep ningalikeun dukungan, ngaronjatkeun mentan Tantan.

Dukungan liana anu bisa dibaktikeun ka anu jadi salaki, nyaéta lamun Tantan tur ka luar kota. Praktis, waktu keur kulawarga teu sakumaha kepala rumah tangga sakumaha ilaharna. Matak ngahaminan Tantan di persib ogé apanan salian di lembur sorangan, waktu kumpul jeung kulawarga leuwih remen ti batan basa ngabéla tim lain.

“Ngabéla Persib tangtos janten kareueus pisan. Dukungan pastina ogé beuki ngagedur. Komo upami mulang tandang, Tantan sok hayoh nyuhunkeun pamunut atanapi koméntar ti kulwargi,” témbal Lina dareuda.  Ari urusan “tuangeun” mah Tantan teu boga anu heuseus. “Katuangan khas Sunda wé, paling sangu liwet, bari disarengan ku kulawargi anu kaleresan aya di bumi…” Leuh, aya ku kayungyun ieu anu janten garwa ponggawa Persib, nya? Bobotohcoid/Persibcoid/ar.-

 

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.