Abah Tosin Megat Patroli Pulisi Ka Stadion

tosin-3

Di 96,4 FM sok ujug-ujug aya flash. “Saya Tosin Hidayat. Bobotoh kolot nu pangkolotna. Dangukeun terus…. “ Nya ieu dedegan Abah Tosin. Bobotoh luar-dalem. Teu sirikna lamun ngagolkeun sok ngéngklak jeung némbongkeun jurus-jurus penca atawa maén po. Hét, dung ding keung!

Sapopoé Abah Tosin gawé di pelayanan fotokopi, teu jauh ti gedong PT PBB, Jl. Sulanjana 17. Kuat kénéh manggul-manggul rim kertas saabreg-abreg. “Kantorna” Ngan ukur kahalangan sagedong. Atuh Abah Tosin mindeng ngadon ka Brha Persib. Malah lamun jumaahan di lantai 3, Abah Tosin sok jadi muadzin. Ti padumukanna di Pagarsih ka Sulanjana kuat kénéh tumpak sapédah.

Dina hayangna lalajo Persib, Abah Tosin sok milu numpang ka bobotoh anu papanggih di jalan. Témpona euweuh bobotoh Persib anu bisa ngaboncéngkeun, Abah Tosin teu éléh géléng. Manéhna sok tuluyn megat mobil patrol pulisi. “Anteurkeun kuring ka stadion!” Kitu pokna.  Atuh pulisi ogé kapaksa nedunan…

“Kitu wééé lah,” ceuk Si Abah kalem.  Bobotoh.co.id/ar

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.