Bobotoh Disardénciskeun Ku Para Oknum

Elos-2

Enyaan pisan, mikangen ka . Laga munggaran lawan Sriwijaya FC (SFC) Minggu 2 Februari kamari, Stadion Si Jalak Harupat lir ibarat goléng pindang bulao. Geus, teu kudu dicaritakeun deui sekorna mah, sidik meunang hiji-enol, beubeunangan penalti Konate.

Ngan anu kudu jadi perhatian urang, salaku “Bobotoh Tulén”, lain bobotoh-bobotohan, nu ngan saukur resep susurakan jeung ngékéak mun Persib éléh, nyaéta katartiban di stadion anu kudu diwangun ti ayeuna kénéh.

Rada ripuh yeuh, Lurr. Ieu masalah lain keur urang wungkul. Tapi geuning aparat panpel ogé kudu leuwih boga kasadaran. Di tanding kandang kamari, ‘njirrr, mani abrul-abrulan oknum bobotoh anu ngamangpaatkeun oknum aparat nu bisa disogok kénéh. Utamana di tribun timur.

Tanding can sapuluh menit, gerbang timur geus dieloskeun. Sing saha baé bobotoh anu daék mayar dumasar harga sepakat, meunang asup ka stadion. Bedul. Éta oknum petugas téh cerdik, bisaan cara jeung akal-akalanna. Ngan anu ngajadikeun maranéhna katingali henteu cerdas nyaéta, maranéhna teu paduli tribun geus pinuh atawa henteu. Antukna, bobotoh anu geus tartib meuli tiket jadi teu merenah. Tambah-tambah silih séréd nepi ka tijumpalikna. Malah, budak leutik mah pimaoteun, kagencét tiditu-tidieu. Oknum petugasna mah anteng wé sarangah-séréngéh di luar stadion bisa ngopi jeung nyuanki.

Elos-1

Teu kudu disebutkeun aparatna ti manana mah lah. Da seragamna ogé rupa-rupa. Nya enya atuh, alatan kajadian nu kararieu ogé PT Persib Bandung Bermartabat kabobolan méh 2 miliar. Boga target 3 miliar di kompetisi nu ti heula, tapi ngan meunang 1,2 miliar pérak. Teu kaci pisan. Lian ti éta, nya urang salaku bobotoh (anu tartib meuli tiket resmi) jadi korban picilakaeun. Nya jadi siga sardéncis dina kaléng, nya ditipu. Tapi hate kudu tetep mikacinta Persib. Jadi leuwih sidik, éta para oknum boh ti lingkungan bobotoh atawa aparat, teu mikacinta Persib jeung Bobotohna. Ngadon ngahayoh-hayoh bobotoh asup ka stadion, ngejejel nepi ka merejel. Persibna angger teu dibatian.

Ieu jadi pekerjaan rumah saha? Nya ku urang-urang wé sabisa-bisa ari para oknum aparat can bisa sadar mah. Da teu ripuh-ripuh teuing nyanghareupanna saenyana mah. Lamun geus pasti teu boga tiket resmi mah mending lalajo di imah dina televisi, nobar atawa ngadangukeun siaran langsung ti radio. Naon héséna? Tuluyna mah sabisa-bisa mesen tiket sababaraha poé saacanna. Da bisa ayeuna mah, di ogé aya layanan tiket, bari jeung lain keur ngabati kawas calo. Bobotoh.co.id/ar.

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.