Lamun Di SJH Alhamdulillah. Lamun Henteu?

tiket-demi

Laga anu dianggap Big Match atawa disebut juga El Classico antara vs Persija anu numutkeun jadwal di SJH 22/02/14 sampai artikel ini diklik, masih dalam keraguan. Jadi, teu? Jadi, teu? Keraguan di tengah Persib muncul sabada Kapolda Jabar Irjen Pol Mochamad Iriawan ngaluarkeun statement bari jeung ngaopsi Kuningan pikeun tempat tendingna. Paur, cenah. Kamari ogé di Si Jalak Harupat (tanding PBR), riceuwna pihoréameun pulisi.

Tapi HUT (Haji Umuh Téa) via telepon la 96,4 nétélakeun. Kapolda hayang panggih heula jeung bobotoh. Malah ngajurung Yana B sawadyabalad wawakil bobotoh sina nandatangan perjanjian.

Anu dipikahariwang mah, nya geuning anu disebut tiket téh geus loba anu dipesen ku bobotoh nepi ka rido mayar ti heula. Teu sirikna H-5 ogé éta tiket geus payu, malah hésé meulina. Laledis di agen-agen resmi. Di calo ogé geus nérékél hargana nepi ka dua malah tilu kali lipet. Baca ogé: http://bobotoh.co.id/its-sold-freakin-out-persib-vs-persija/

Tah, kahariwang téh lamun seug ieu laga diputuskeun teu diidinan dilaksanakeun di SJH, duka téh teuing pikumahaeunana. Ari para agen mah sanggup-sanggup waé mulangkeun duit pameulian tiket, ngan bobotoh bisa tumarima atawa henteuna kana ieu kaputusan moal henteu nimbulkeun épék kuciwa rébuan bobotoh anu geus maresen tiket. Bobotoh.co.id/ar

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.