Loba Kénéh Tamu Ceu U’ung Nu Embung Dikondom :)

HIV

Najan  apal kana bahaya virus HIV, éta para “Ceu U’ung” di ngarasa hésé nampik kahayang tamuna anu embung maraké . Enya, ! Padahal éta apanan bisa mangpaat pikeun nyingkahan virus HIV.

Ceuk Asep Hendra, Koordinator Implementing Unit PMTS di DKR Sumedang , can lila  pihakna survey. Hasilna, 50 persen ungkluk langsung teu langsung  teu nyadiakeun jeung maraké kondom. Tapi da dasar balad Ceu U’ung. Para lalaki anu resep jajan ka dinya angger  boga alesan teu ngeunaheun, cenah. Ngadon hayoh wani mayar leuwih asal teu make kondom.  Sanajan geus disadiakeun ogé, keukeuh pamikiranana kitu tah para si ontohod téh. Eukeur mah eukeur piranakaeun, mikiran salamet di dunya ogé boro-boro daék.

Hasil survey Asep Hendra bakal digunakeun pikeun ngembangkeun strategi sangkan Sumedang bisa meminimalisir penyebaran virus HIV/AIDS. Sok siga nu embung apal waé, ieu panyakit nepi ka kiwari can aya uberna anu matih.  Tina hiji kasus HIV anu kapanggih, bakal aya 1.000 kasus anui can kanyahohn. Kitu ceuk Asep. Malah bisa népaan anak-pamajikan tah. (.co.id/inilahkoran.com/ar)

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.