Peringatan: Tong Dibaca Bari Ngopi. WC SJH Geuleuh

WC-SJH

Keun perkara di ISL 2014 mah geus pastina loba anu ngadongéngkeun. Tapi lalakon lalajo di stadion kawasna mah teu pati kasorot. Tapi, punten yeuh lamun aya nu maca ieu tulisan bari jeung eukeur nyanghareupan opieun. Tunda heula bisi geuleuhan.

Cikan, para Persib anu mindeng lalajo langsung di stadion Si Jalak Harupat pastina apal mun hayang kahampangan, alian buang air kecil, alias ki’ih. Komo deui mun hayang « miceun » mah. Ari kahampangan atawa BABna mah teu hésé, ngan tempatna téa. Gusti Allah, mani asa dimana horéng. Boh kabersihanana, boh seungitna.

Duka teuing kumaha carana anu kariih dinya, duka teuing kumaha ogé pengelola stadion miara kabesihanna. Ki’ih, sodarah-sodarah, mangrupa panggilan alam anu teu bisa dihenteu-henteu kudu ditarima ku manusia operating procedure-na. Merelukeun hiji tempat merenah, beresih dan geus takdirna umat manusa kudu ngajaga kabersiha ari hayang séhat mah.

Tapi kabéh katangtuan jeung prosedur kahampangan atawa  ”kabeuratan” di stadion SJH kapaksa kudu dipohokeun. Da kitu geuning kaayaan jambanna. Asa leuwih mantes disebut TPS batan WC. Nya teu héran atuh lamun aya bobotoh di SJH anu haying kiih, antukna dicurulungkeun  kana pelastik, bari jeung tuluy dibalangkeun kamana horéng. Tarima wé nya, lamun kacéprétan mah, heu ?

Urang dagoan, cikan kumaha pihak pengelola stadion ngabébérésna, Dina waktuna beresih, bobotoh kudu milu miara kabersihanana. Bobotoh.co.id/ar. (foto:bobotoh.co.id)

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.