“Émééé…éénn! Sora Kuda, Jaaang!” Kenang The Legend

emen

Sala saurang pamaén anu ieu mah masih sering kénéh sok rajin nedunan ondangan ka sarupaning “hajatan” . Boh launching, diskusi nepi ka miéling milangkala Persib, sok  keresa sumping. Séhat waringkas kénéh.

Émén! Anu kiwari sok disebut Guru Émén téa. Moal béja-béja umur, cenah. Tapi mimiti ngaleukeunan méngbal téh ti taun 1958, kleubna PSAD (Persatuan Sepakbola Angkatan Darat). “Lain sombong,” kitu pokna. “Harita nu ngalalakon di Angkatan Darat téh Kolonél Kawilarang. Mani asa ngogo.” Jadi bisa ngagabung ka Persib di taun 1960.

Aya nu moal kapohokeun salila maén keur Persib téh. Unggal line up dibacakeun ku announcer di stadion, éta anu aya di stadion sok make nuluykeun ku kalimah “Sora kuda, Jaaang!” Émén ngadongéng bari séséréngéhan basa tepung jeung di Grha Persib bada jumaahan (14/03).

“Ieu téh gara-gara Baskara,” cenah. Baskara téh urang RRI Bandung, sok ngaréporteran siaran langsung Persib ti Stadion Siliwangi. Poho deui iklan radiona mah, ngan aya kalimah “Émén, sora kuda, Jaang” cenah.

Atuh unggal Persib maén, ngaran The Legend ieu diumumkeun di line up, anu lalajo sastadion mani raéng, “Sora kuda, Jaang”. Kitu cenah.

Ieu ogé mangrupa gambaran, masarakat boga kareueus jeung kadeudeuh ka Guru Émén. “Sok reueus saya amah.” Perkara miéling milangkala Persib ka-81, Guru Émén ngingetan, “Sing bisa dijadikeun langkah keur kamajuan Persib.  Kahayang mah kabéh mantan pamaén Persib diondangan…. Da sarua, saya ogé hayang reuni, ambéh henteu aing-aingan unggal periode…” Kitu, cenah. (bobotoh.co.id/ar)

 

 

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.