Kuat Ka Ninggalkeun Hajat Panganténan, Demi Persib

DadangPersib

Ngaran Dadang, di Sunda mah asa loba. Dina buku telepon ogé boa bisa aya kana opat kacana. Baku, anu boga ngaran Dadang mah sok ditambahan ku landihanana. Aya Dadang Délman, pédah sok ngusiran délman. Aya Dadang Ronda, heu? Pédah sok naon cing?

Tah, ieu mah Dadang ! Lalaki anu weton 1972 nepi ka kiwari angger, kamamana make identitas lengkep jeung syal jeung sajabana.

Dadang Persib urang Andir, Kacamatan Pacét, Majalaya sapopoé jadi penjaga sekolah di SD Ar Rafiq di Kiaracondong. Ti bubudak geus apal Persib. Unggal Persib tanding, teu sirikna  Dadang kuat ku mamasang fotokopian jadwal tanding Persib di mana-mana. Malah di kantor kacamatan ogé diterapan éta.

Basa keur Persib tanding final di Divisi Utama taun 1986, Dadang Persib nepi ka ngoloan bapana sangkan ngajual domba pikeun pibekeleun lalajo final ka Stadion Senayan (GBK) Jakarta. Kiwari, unggal “Persib Day”, boh tanding kandang atawa tandang, Dadang sok ngahaja masang bandéra Persib di imahna.

Cikénéh ngeresakeun nganjang ka studio 96,4 di Grha Persib. Silaturahmi, cenah. Jeung sugan wé kawénéhan panggih jeung Pa Haji Umuh. Hayang difoto bareng, cenah.

Anu “panglieurna” mah, cenah, basa Dadang panganténan, pas meneran di poéan Persib tanding di Stadion Siliwangi. Atuh hajat anu kuduna ditedunan nepI ka pukul 2 beurang ku Dadang ditinggalkeun. Pukul 12 Dadang sasadu hayang ka jamban, cenah. Ku mitohana diidinan. Di jamban manéhna ganti baju, tina baju pangantén jadi baju Persib. Tuluy susulumputan kaluar tempat resepsi hajat panganténan manéhna olangan. Kabur wéh ka stadion.

Ondangan anu masih buburudulan mah cul wé. Atuh balik lalajo, Dadang dibaeudan ku mitohana. Tapi aman ayeuna mah cenah. Mitohana ogé da resepeun Persib. Kadeudeuh ka Persib siga anu nurun ka anak lalakina, Hari, anu ayeun masih kénéh kelas hiji SMP. (.co.id/ar)

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.