Persib Dipapag Bandéra Mérah-Putih, “Hidup Witarsa!”

witarsa-atik

Baréto, taun 1961 barudak SR (ayeuna SD) di sapanjang jalan anu bakal kaliwatan ku rombongan mulang ti Semarang, dikeprak sina ngabaris di sisi jalan bari ngélébétkeun bandera beureum-bodas tina keretas minyak.

“Pan rék mapag Persib Juara ,” saur Pa Hidayat, guru SR Cicadas Bandung harita.

Rombongan Persib téh bakal ngaliwat ka Cicadas, wewengkon Kota Bandung Beulah wétan, kira tabuh opat sore. Ari barudak SD, balik tabuh 12 gé geus rajeg sisi jalan. Lain dipaksa ku guru-gurunaatawa duméh aya panggeuri ti pamaréntah daérah tapi saking ku cintana wé ka Persib.

Barudak SR Cikutra harita mun maraén bal téh sok di Lapang Setia. Lamun nu ngiperan haying jiga Djudju. Lamun jadi penyerang haying jiga atawa atawa , da tiluanana jarago ngasupkeun.

Tah, ti anu tilu téa, anu pangdipikarespna mah Witarsa. Tugasna harita senter pur (centre power). Pan harita mah mun ngamimitran téh di jero kalang buleud tengah, ngajajar tiluan. Centr power, Kiri Dalam, Kanan Dalam. Bah Karna harita nyebutna “Si Kuda Terbang” ka Witarsa téh, sabab mun geus ngudah-ngudag bola, lumpatna gancang, sakapeung ajleng-ajlengan nya jiga kuda rék ngapung. Suku kénca jeung katuhu jalan. Bisa ngasupkeun ku suku kénca , bisa ngasupkeun ku suku katuhu. Ari kalobaan pamaén mah pan ukur jago kénca (model Komar pamaén taun 1960-an ahir), nya diteundeunna di posisi kiri dalam.

“Tapi dijukan Flying Horse dibikeun ku pers Singapur, lain ceuk urang,” omong Bah Karna harita.

Witarsa mah jalan sakabéhna. Balucat-balicet susah megatna, geus kitu nyépak ku katuhu atawa ku kénca bari teu kudu mindahkeun posisi bal.

Barudak SD/SMP jaman harita, rata-rata baroga jidar tina kai anu sarua, disebutna “Jidar Witarsa.” Nu matak disebut kitu, sabab dina jidar kai aya gambar Witarsa. Barudak sakola bakal tinggaleun jaman mun ka sakola teu mamawa jidar Witarsa, ogé harita aya dina pamupus jeung patlot.

Tah, harita basa rombongan pamaén Persib ngaliwat ka Cicadas ngacung-ngacung mérah-putih bari gogorowokan “Hidup Witarsa! Hidup Witarsa!” Tangtu paselang jeung anu gogorowokan: “Hidup Wowo! Hidup Omo!” Pamaén Persib ngaliwat ka Cicadas bari gugupay narangtung dina treuk tentara. Naha ti Semarangna tarumpak treuk atawa pédah nyaho aya nu rék mapag, nya parindah heula kaba treuk, teu apal peresis.

Persib téh harita jadi Juara PSSI, sanggeusna di Semarang dina grand final ngéléhkeun 1-0.

Witarsa lila jadi pamaén Nasional, remen dirékrut ku PSSI pikeun ngalawan kasawelasan mancanagara, atawa milu kana pésta olahraga saperti Asian Games, Olimpiade, World Cup jeung sajabana. Di olimpiade Witarsa cs ukur tepi ka babak semi final sabab diéléhkeun ku Uni Soviet. Saterusna mah, Witarsa milih eureun jadi pamaén, tur jadi pelatih persib. Saméméhna milu pendidikan pelatih di Leipzig, Jerman. (.co.id/Salakanagara/Aan Merdeka Permana)

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.