Lalajo 3-2 Di SJH Eungap Kupaséréd-séréd

ari-sofian-1

Ngawitan mios téh tabuh 7 ka Sulanjana nukeur tiket Pirsib. Nungguan heula bébérés cenah, hehe.

Teras tabuh 10 jemput kabogoh – mani gaya – Syifa Puspita Sari. Éta ku nyelang bade ka uleman heula, cenah. Singkat carita satengah satu nembé mangkat ka stadion Si Jalak Harupat. Nyelang heula ka SPBU, salin ti pakéan resepsi jadi kostum lalajo Persib bari jeung atribut lengkep.

Jol ka stadion méh pukul dua. Markirkeun heula motor di buruan imah warga. Barang jol ka stadion, kuat ku  soak ningali antrian di Timur Utama. Pinuh, metet. Kulantaran bareng jeung pun bojo, janten weh pindah antrian ka Timur 1 , teu pinuh teuing. Pas panto di buka eeh anggeur jol ngadadak minuhan, silih dorong. Hayang paheula-heula asup, lalaki awewe budak nepi ka kolot ngahiji. Halah, ieu pun bojo dugi ka eungapeun… 🙁  Tapi alhamdulillah tiasa lebet, ngan aya anu pikarunyaeun tina antrian teh, aya budak anu pingsan untung aya nu mantuan ti tentara.

ari-sofian-2

Badé lebet ka stadion paséréd-séréd. Tiket nu abdi teu kapariksa ku pulisi….  Aya ku sugema. Nya dijual deui we ku kami ka bobotoh anu butuheun …. Tungtungna mah lalajo Persib téh jadi haratis  haha 😀 Ahirna kami lebet ka tribun, ningal antrian di timur utama kami soak, kami foto weh jang kenang2an lawan baso malang. Keur milari tempat anu kosong, pas tos calik pun adi nyarita “Tinggali, Kang, mani asak kieu,” cenah bari ningalikeun pameunteuna.

Ti dinya aya kahariwang, tapi kami tetep reueus najan sakumaha ripuh perjuanganana. Kami sajodo, cinta Persib, masingkeun lebetna ripuh ka obatan ku kamenangan #Persib 3-2. Nuhun hapunten bilih panjang teuing hehe. Ari Sofian/bobotoh.co.id

Komentar

bobotoh.id

Persib, bobotohnya, serta kejadian aktual sa alam dunya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.